Zadajte Váš IBAN ktorý bude slúžiť na vklady a výbery.

OVERENIE TOTOŽNOSTI

Z dôvodu Vašej bezpečnosti a pokročilého šifrovania dát nám odošlite svoje dokumenty na náš email: digitalfuture.sk@protonmail.com, v prílohe nám zašlite svoj NASKENOVANÝ občiansky preukaz z oboch strán + pas alebo vodičšký preukaz prednú stranu + výpis z banky. Váš účet bude potvrdený až po úspešnom overení Vašich dokumentov.

━━━━━━━━━━━━━━━━

Toto opatrenie je v súlade zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, za účelom využívania služieb poskytovateľa Digital future s.r.o. a to predovšetkým nákupu a uschovania a spätného predaja Bitcoinu a/alebo iných digitálnych mien nad limit 1000 EUR prostredníctvom online / SEPA prevodu, online bankingu.

Kliknutím na tlačítko 'Registrovať' súhlasíte s Ochranou osobných údajov a Obchodnými podmienkami